THE ART OF INTERIORS

Month: November, 2012

Pieter Jansz. Saenredam and Ferm Living

Interieur van de Sint Odulphuskerk te Assendelft, gezien vanuit het koor naar het westen, Pieter Jansz. Saenredam, 1649

Twin Pillow –  Gray/Curry –  Ferm Living

Advertisements

Franz Kline and Showa Period Screen

Franz Kline, Untitled

A six-fold screen, Showa Period (20th century)